Klantgerichtheid is voor u een vanzelfsprekendheid. Bedrijven onderscheiden zich niet meer door dit principe toe te passen, maar door de wijze waarop. In hoeverre en waarmee spreekt u uw (potentiële) klant persoonlijk aan? Heeft u dit element van uw communicatiemix specifieke aandacht gegeven en er bewust in geïnvesteerd? One on One is een full service communicatiebureau, gespecialiseerd in 1op1 communicatie. Wij helpen bij het optimaliseren van uw resultaat.

Heeft persoonlijke communicatie voldoende uw aandacht?

Alleen als u elke klant persoonlijk 'kent', haalt u het meeste rendement uit uw communicatie investering. U weet dan exact wat nodig is om iedere klant te werven, houden en binden tegen de laagst mogelijke kosten. Het is onwaarschijnlijk dat u al die informatie heeft. Maar het geeft wel te denken: uw winst is direct gerelateerd aan de kwaliteit van uw 1op1 communicatie.
Persoonlijke communicatie moet een serieus onderdeel zijn van uw algemene klantcommunicatieplan. In ieder geval voor uw beste klanten. Wat is uw antwoord op de vragen:
- kan en moet persoonlijke communicatie een grotere rol spelen?
- kan en moet mijn persoonlijke communicatie beter?
- kan en moet mijn persoonlijke communicatie efficiënter?

Waar halen wij de winst voor u?

Ons primaire doel is het vergroten van uw winst. Als wij u over uw persoonlijke communicatie adviseren zullen onze adviezen gericht zijn op (een combinatie van) het
1. vergroten van de omzet
2. verhogen van het rendement op uw investeringen
3. doen van investeringen met een verhoging van uw rendement
4. verlagen van de kosten
De kernvraag is: Waar halen we de winst voor u?

Aanpak van uw One on One communicatie

Samen met u bekijken we uw huidige keuzes en aanpak met onze One on One Communicatiescan. Vanuit een gezamelijke analyse bepalen we waaraan we gaan werken. Onze kennis en kunde zetten we in op alle aspecten die het rendement van 1op1 communicatie beïnvloeden:
1. het maken van een beter plan (klantmanagement, klantbenadering)
2. verhogen van de effectiviteit van de gekozen 1op1 communicatie (vorm, inhoud, design)
3. beter gebruiken wat u nu in huis heeft (wijze van werk, technisch)
4. het werk (de processen) efficiënter laten verlopen (organisatorisch, technisch, ondersteuning)
5. beter inkopen
Wij ondersteunen u ook met onderzoek naar persoonlijke gegevens van specifieke klanten die u wilt benaderen. De persoonlijke informatie kunt u gebruiken om nog specifieker op de wensen van de klant in te gaan.

Inzet One on One communicatie kennis en kwaliteit

In alle fasen van het communicatieproces assiteren wij u. Voor gegevensverzameling zetten we onze One on One Communicatiescan en ons Persoonlijk Klantonderzoek in. We schrijven het plan, maken het concept, helpen bij de keuze van de communicatiemiddelen en verzorgen het benodigde design voor grafische uitingen zowel als digitale. U kunt daarnaast software technisch en organisatorisch worden ondersteund.
Ook kunt u meeliften op de One on One Evenementen die wij zelf organiseren. Vraag er eens naar!

Meer weten? Neem contact op of vul het (aan)vraagformulier in

Ga naar onze contact gegevens of het (aan)vraagformulier.

 Algemene communicatiestrategie


1op1 communicatie in detail


Onderzoek
Scan 1op1 communicatie
Persoonlijke klantgegevens

Strategie

Advies: 1 op1 communicatie
Keuze communicatiemiddelen


Concept & Ontwerp
Ontwikkeling klantbenadering
Ontwerp en realisatie

Technologie
Ondersteuning van de uitvoering 
Relatiebeheer Systeem
Content Management System


Middelen
Print & Website
Direct Marketing
Business- en Sportevents
Sponsoring


Uitvoering
Ondersteuning van de inzet
Organisatie Business events
Organisatie Sportevents
Mental Performance Clinics


Netwerk gebruik
One on One evenementen