Referenties
KPMG doet Mental Performance Clinics tijdens jaarlijks golfevenement


De wens van KPMG was om het jaarlijkse terugkerend golfevenement net een ander gezicht te geven. De relatie met golf en werk moest wel gelegd worden. De One on One Mental Performance Golfclinic was daarom een uitstekende optie. De deelnemers, verdeeld in de wedstrijdspelers en starters met golf, kregen ieder een ander thema. De nadruk bij de wedstrijdgolfers lag meer op het golf en de mentale prestatie, waarbij vergelijkbare situaties in het werk werden aangestipt. Bij de mensen die startten met golf lag de nadruk op het leren leren waarbij het concrete ervaren ervan vanuit het leren van golf kwam.
De meegegeven inzichten en praktische toepasbaarheden gaven voldoende stof om de discussies (tijdens het 'rondje') aan te wakkeren.
Tam Tam doet Cricket Clinic tijdens businessevaluatie


Tam Tam wilde de tussentijdse evaluatie een uniek karakter geven en verzocht One on One om een cricketclinic te verzorgen. Na zakelijke besprekingen werden de deelnemers binnen 2 uur wegwijs gemaakt in het cricket. Met de opgedane kennis en ervaring konden ze afsluiten met een wedstrijd. De opdracht was om voornamelijk de nadruk te leggen bij het plezier met daarbij het aanstippen van het thema 'samenwerken' en 'proces vernieuwing'. 
Een reactie die terugkwam na de clinic 'Al heel wat bedrijfsuitjes meegemaakt . Maar zelden zo’n leuke!'
   
 

Meer weten? Neem contact op of vul het (aan)vraagformulier in

Ga naar onze contact gegevens of het (aan)vraagformulier.